Tapvei Estonia, Paekna, Kiili vald - Freesipurust katendiga platsid

Lepiku, Paekna, Kiili vald, Harjumaa

Periood: aprill 2014 

Tehtud tööd: killustikaluste profileerimine ja freespurust katendi ehitus

Mahud:

Killustikalused ca 1600m2
Freespurust katendi ehitus ca 1600 m2

Tellija: Tapvei Estonia OÜ 

Paekna

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Tapvei Estonia, Paekna, Kiili vald - Freesipurust katendiga platsid

Lepiku, Paekna, Kiili vald, Harjumaa

Periood: aprill 2014 

Tehtud tööd: killustikaluste profileerimine ja freespurust katendi ehitus

Mahud:

Killustikalused ca 1600m2
Freespurust katendi ehitus ca 1600 m2

Tellija: Tapvei Estonia OÜ 

Paekna