Maantee nr.9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 6,4 Töökmani silla ja pealesõitude killustikalused

Periood: mai 2014

Tehtud tööd:

Olemasoleva katendi freesimine ca 2000m2
Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine ca 3500m2
Tardkivikillustikust aluse ehitus ca 3500m2
Teepeenarde kindlustamine ca 600m2

Tellija: Tref Nord AS

Töökmani

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Maantee nr.9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 6,4 Töökmani silla ja pealesõitude killustikalused

Periood: mai 2014

Tehtud tööd:

Olemasoleva katendi freesimine ca 2000m2
Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine ca 3500m2
Tardkivikillustikust aluse ehitus ca 3500m2
Teepeenarde kindlustamine ca 600m2

Tellija: Tref Nord AS

Töökmani