2014

 

* Sepamäe tee 3, Kiili vald, Harjumaa - Tootmishoone pinnasetööd, teed ja platsid

* Betooni 1a, Tallinn - DHL laohoone pinnasetööd 

* Paemurru 6, Maardu - Freesipurust katendiga platsid

* mnt 1117 /Saku/ km 0,00 – 0,942mnt  11340 Tallinn – Saku – Laagri km 9,35 - 11,08

* SBA tootmis- ja büroohoone ehitus - pinnasetööd- Gaasi 3, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa

* Kiili 12, Kõnnitee ehitus

* Maantee nr.9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 6,4 Töökmani silla ja pealesõitude killustikalused

* Reopalu- tiigi puhastus

* Tapvei Estonia - Freesipurust katendiga platsid- Paekna küla, Kiili vald, Harjumaa 

* Tedre tänav 55 - Korterelamu - ärihoone teed ja platsid

* Hevea tootmishoone laienduse pinnasetööd - Gaasi 12, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa