Nõmme tänavate katendite taastamine, Tallinn

(Valguse tn, Uku tn, Ugala tn, Sulevi tn, Hiiu-Maleva tn), Tallinn

Periood: september - november 2011

Tehtud tööd:
projektijuhtimine, alltöövõtjate kordineerimine ning ka ise alltöövõtjana aluste ehitustööd

Mahud:
Väljakaevetööd ca 1000m3
killustikalused ca 6800m2
Äärekivid ca 250jm
Teepeenrad ja haljastuse taastamine 

Tellija: AS Baltifalt 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Nõmme tänavate katendite taastamine, Tallinn

(Valguse tn, Uku tn, Ugala tn, Sulevi tn, Hiiu-Maleva tn), Tallinn

Periood: september - november 2011

Tehtud tööd:
projektijuhtimine, alltöövõtjate kordineerimine ning ka ise alltöövõtjana aluste ehitustööd

Mahud:
Väljakaevetööd ca 1000m3
killustikalused ca 6800m2
Äärekivid ca 250jm
Teepeenrad ja haljastuse taastamine 

Tellija: AS Baltifalt