Tabasalu Rimi - Klooga mnt 10b, Tabasalu

Periood: 2009 detsemer- 2010 Mai

Tehtud tööd:
Projektijuhtimisteenus- tööde korraldamine ja dokumenteerimine objekti teostamiseks
Tööde kordineerimine -Pinnasetööd, hoone sisesed täited, teed ja platside katendid, liikluskorraldus, haljastus, asfalteerimine jms

Mahud:
Väljakaevetööd ca 2000m3
Hoone põranda alused täited ja killustikalused ca 2500m2
Asfaltkatendid ning nende liiv- ja killustikalused ca 5500m2
Äärekivid ca 900jm
Sillutuskivid ca 400m2

Tellija:  AS Baltifalt

Tabasalu-Rimi

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Tabasalu Rimi - Klooga mnt 10b, Tabasalu

Periood: 2009 detsemer- 2010 Mai

Tehtud tööd:
Projektijuhtimisteenus- tööde korraldamine ja dokumenteerimine objekti teostamiseks
Tööde kordineerimine -Pinnasetööd, hoone sisesed täited, teed ja platside katendid, liikluskorraldus, haljastus, asfalteerimine jms

Mahud:
Väljakaevetööd ca 2000m3
Hoone põranda alused täited ja killustikalused ca 2500m2
Asfaltkatendid ning nende liiv- ja killustikalused ca 5500m2
Äärekivid ca 900jm
Sillutuskivid ca 400m2

Tellija:  AS Baltifalt

Tabasalu-Rimi